רבים כותבים למגירה, בין השאר גם דברי שירה, אולם חוששים להוציא את השירים לאור. ההוצאות הממוסדות, קובעות על פי רוב רף גבוה מאוד שרק יחידי סגולה מצליחים לעמוד בו.
ואילו האתר נוקט באי שיפוטיות, ומעמיד לרשות הכותב את כל האמצעים להשבחת השירים. הכותב פוגש עורכי שירה מקצועיים, מעמיד לרשותו נקדן כנהוג בספרי שירה. במידה שכתב היד כולל תצלומים או איורים בתוך הספר, האתר מעמיד לרשותו מעצב מקצועי.
האתר מעצב את הספר והעטיפה ודואג להדפסתו.

ספרי שירה