רוחמה תכנון גרפי
רח' בצרון 47 תל אביב 67896
טלפקס: 972-3-5624352
נייד: 972-50-9099400

e-mail:ruhamash@netvision.net.il

עטיפות ספרים
הצגת עבודות
שילוט ותערוכות
רשימת לקוחות
GObalanceGO